Skaidrojums

Iepirkumu uzraudzības birojs ir saņēmis Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas aicinājumu pasūtītājiem komandējumu pakalpojumu iepirkumos kritiski vērtēt piedāvājumus ar norādītu 0 euro cenu ceļojumu aģentūras pakalpojumu maksai.

Līdz ar to Iepirkumu uzraudzības birojs aicina pasūtītājus, vērtējot ikvienā iepirkumā piedāvāto cenu, rūpīgi izvērtēt piedāvāto maksu, lai izvairītos no riskiem, kas saistīti ar slēptām vai papildu izmaksām līgumu izpildes laikā. Atgādinām, ka pasūtītājiem neatkarīgi no izvēlētās iepirkumu veikšanas kārtības jāpieprasa skaidrojums par piedāvāto cenu vai izmaksām, ja rodas aizdomas par nepamatoti lētu piedāvājumu.

Tomēr vienlaikus pasūtītājam ir jāņem vērā arī apstākļi, kas varētu kavēt iepirkumu norisi, piemēram, garāks ārvalstu izziņu izsniegšanas termiņš vai preču piegādes termiņi, kā arī ilgāks būvniecības process (piemēram, mazākas brigādes vai materiālu ilgākas piegādes dēļ). Līdz ar to pasūtītājam iespēju robežās iepirkumi jāplāno laikus, rēķinoties ar Covid krīzes ietekmē izraisītiem papildu apstākļiem.