Informācija

Atgādinām, ka Iepirkumu uzraudzības birojs savā tīmekļvietnē publicē prakses piemērus – iepirkuma dokumentāciju, par kuru ir sniegts pozitīvs atzinums, veicot pirmspārbaudes (būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu līgumiem).

Nolikumi izvēlēti, ņemot vērā to pārskatāmo uzbūvi, saturu un konkurences nodrošināšanu.

Pasūtītāji var izmantot publicētos nolikumus, izstrādājot savu iepirkuma dokumentāciju.

Dodies uz sadaļu - Prakses piemēri (iepirkuma dokumentācija).