Podkāsts Jaunumi
Podkāsta apraksts ar runātāju fotoattēliem

Podkāsta "Publiskā iepirkuma aktualitātes" 12.epizodē saruna par publiskā iepirkuma interešu konflikta novēršanas noteikumu neievērošanas seku un vērtēšanas ietvaru atšķirībām finansējuma saņēmēju īstenoto Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu uzraudzības procesa ietvaros, kuru īsteno Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, un administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros, kuru veic Iepirkumu uzraudzības birojs. Šāda pārkāpuma konstatēšanas gadījumā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pret šo pārkāpumu  piemēro nulle tolerances principu, t.i., piemēro finanšu korekciju 100 % apmērā no finansējuma saņēmējam projekta ietvaros piešķirtā finansējuma, savukārt Iepirkumu uzraudzības birojs piemēro administratīvo sodu.

Podkāstā Iepirkumu uzraudzības biroja vecākā inspektore Inese Petrošjus un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vecākā eksperte – juriskonsulte Lāsma Solima dalās pieredzē par interešu konflikta noteikšanu un ieteikumos tā novēršanai, kā arī stāsta par atšķirīgiem vērtējamiem aspektiem katrā no procesiem.

Patīkamu klausīšanos!

PODKĀSTS: Publiskā iepirkuma aktualitātes #12
Iepirkumu uzraudzības birojs · Par interešu konflikta novēršanas noteikumu neievērošanu