Podkāsts Jaunumi
Iepirkumu uzraudzības biroja kontaktpersona trauksmes celšanas jomā– Ieva Mortukāne.

Jaunākās podkāsta “Publiskā iepirkuma aktualitātes” sarunas ietvaros apskatām jautājumus par trauksmes celšanas nozīmi, kā arī noskaidrojam, ko tas vispār nozīmē, un runājam par trauksmes celšanu Iepirkumu uzraudzības birojā, saprotot, kāpēc trauksmes celšanas mehānisms ir ieviests un ko tas risina.

Salīdzinoši nesen - 2019.gada 1.maijā ir stājies spēkā Trauksmes celšanas likums, kā mērķis ir sabiedrības interesēs veicināt trauksmes celšanu par pārkāpumiem un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību, par šo un vēl citiem tēmas ietvaros esošiem jautājumiem sarunājamies ar Iepirkumu uzraudzības biroja kontaktpersonu trauksmes celšanas jomā - Ievu Mortukāni.

Sarunā par: 

  • Kas ir trauksmes celšana un kāda ir tās nozīme;
  • Kas ir trauksmes cēlējs;
  • Trauksmes celšanas ietekme uz sabiedrību;
  • Kādēļ jāceļ trauksme par pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā.
Trauksmes celšana publisko iepirkumu jomā
Iepirkumu uzraudzības birojs · Trauksmes celšana publisko iepirkumu jomā