Podkāsts Jaunumi
 Konkurences padomes Konkurences veicināšanas nodaļas vecākā juriskonsulte Anete Vitjazeva un Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Juridiskā departamenta direktore Evija Mugina

Klausieties “Podkāsts par konkurenci” ierakstu “Pasūtītāja atbildība publiskajā iepirkumā”, kas tapis sadarbībā ar Konkurences padomi!

Lai publiskajos iepirkumos pastāvētu godīga konkurence, lai tiktu iepirkts kvalitatīvākais un izdevīgākais piedāvājums, sava atbildība ir jāuzņemas arī iepirkumu organizētājiem. Tāpēc Konkurences padomes Konkurences veicināšanas nodaļas vecākā juriskonsulte Anete Vitjazeva kopā ar Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietnieci, Juridiskā departamenta direktori Eviju Muginu jaunākajā podkāsta ierakstā rod atbildes, kā uzlabot nozares problemātiku.

Sarunas laika tiek rastas atbildes uz jautājumiem:

  • kāds ir abu iestāžu saskares punkts publiskajos iepirkumos;
  • kāda ir nozares būtiskākā problemātika;
  • par ko sūdzas uzņēmēji;
  • ko iepirkumu speciālists var darīt vairāk, labāk, efektīvāk, lai veicinātu konkurenci iepirkumos.

 

Pasūtītāja atbildība publiskajā iepirkumā
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #18: pasūtītāja atbildība publiskajā iepirkumā