Informācija Likumdošana

2022.gada 13.oktobrī Saeima pieņēma grozījumus Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (ADJIL), kas stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī.

Likumā veiktas ievērojamas izmaiņas, kā rezultātā ADJIL regulējums salāgots ar pārējiem publisko iepirkumu likumu regulējumiem, vienlaikus ievērojot ADJIL specifisko dabu. Izmaiņas galvenokārt saistītas ar iepirkuma komisijas darbību un izslēgšanas noteikumos, paplašināts gan to tvērums, gan paredzēti noteikumi uzticamības atjaunošanai. Noteiktas stingrākas prasības apakšuzņēmēju kontrolei un informācijas aizsardzībai.