Jaunumi

24. un 25. augustā Jūrmalā norisinājās Valsts administrācijas skolas un Iepirkumu uzraudzības biroja organizētā Vasaras skola 2023 “Iepirkumu praktikums”, kas iepirkumu veicēju mācību programmas padziļinātā līmeņa ietvaros pulcēja 54 iepirkumu speciālistus no visas Latvijas.

Šajās divās dienās dalībnieki izspēlēja iepirkuma posmus, sākot no plānošanas un beidzot ar apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanu, iejūtoties ne vien ierastajā iepirkuma komisijas lomā, bet arī pretendenta un iesniegumu izskatīšanas komisijas lomā, gūstot jaunas un nostiprinot jau esošas praktiskās iemaņas iepirkumu jomā.

Ne mazāk svarīgs bija laiks, kas tika pavadīts lekcijās, savstarpējās diskusijās un sarunās, kā arī sacensības gars, kas valdīja neformālā viktorīnā, sacenšoties par iepirkumu eksperta titulu, atbildot uz āķīgiem jautājumiem par iepirkumu jomu.

IUB vadītājs Artis Lapiņš

Mācības atklāja Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš.

IUB vadītāja vietniece, Juridiskā departamenta vadītāja Evija Mugina

Ar izglītojošu lekciju uzstājās Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Juridiskā departamenta direktore Evija Mugina.

IUB Juridiskā departamenta direktores vietniece Agnese Irmeja

Turpināja Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā departamenta direktores vietniece Agnese Irmeja.

Viktrīnas izspēle

Ievērojams sacensības gars viktorīnas izspēles ietvaros.

Apbalvojums par paveikto

Prieks par komandas darbu, produktīva iesaiste un atbalsts. 

Darba grupas aktivitātes

Darbs grupās, risinot dažādus, aktuālus ar iepirkumu posmiem saistītus jautājumus. 

Noslēguma vārdi

Iepirkumu uzraudzības birojs izsaka pateicību praktikuma dalībniekiem par aktīvo iesaisti un vēlmi izzināt, izteikties un turpināt iesākto. 

Mācību programma izstrādāta Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas Nr. 6.4.3. “Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana” ietvaros un mācību norise nodrošināta Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projekta Nr.6.3.1.2.i 0/1/22/I/VK/001 “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.


 

ES karogs