Jaunumi E-veidlapas
E-veidlapas 5 soļu sistēma

Iepirkumu uzraudzības birojs divu gadu garumā ir aktīvi iesaistījies un darbojies e-veidlapu ieviešanas un izstrādes projektā, radot jaunu iepirkumu publikāciju paziņojumu vidi.

Šis ir viens no lielākajiem un sarežģītākajiem biroja īstenotajiem projektiem, un projekta ieviešanas un realizācijas gaitā bija jāpārņem gan Eiropas Savienības tiesiskais regulējums, gan jāizstrādā atbilstošs nacionālais regulējums, gan jāpielāgojas Eiropas Komisijas prasībām, vienlaikus definējot tehniskās prasības un izstrādājot sistēmu. E-veidlapu risinājums kopumā šobrīd aptver 43 dažādus iepirkumu paziņojumu veidus.

E-veidlapas ir veidotas atbilstoši iepirkuma dzīvesciklam, nodrošinot visu paziņojumu apvienošanu viena iepirkuma ietvaros – sākot no plānošanas līdz līguma izpildei, tādējādi veidojot iepirkuma stāstu. Piedāvātais digitālais risinājums ne tikai atvieglos iepirkumu paziņojumu publicēšanu, bet arī mainīs veidu, kā iepirkumu veicējs varēs sekot līdzi iepirkuma dzīvesciklam.

E-veidlapu izstrādes un ieviešanas procesā vislielākais izaicinājums ir izveidot digitālo risinājumu, kas turpmāk neparedz manuālu (saturisku) paziņojumu pārbaudi Iepirkumu uzraudzības birojā, tiek nodrošināts sistēmas automātisks pārbaudes process, balstoties uz sistēmā definētiem iepirkuma biznesa procesiem. Tas nodrošinās, ka sistēma spēj pārbaudīt un novērst biznesa loģikas kļūdas publicētajos paziņojumos un uzlabot datu kvalitāti, kā arī paziņojumu publicēšana kļūst ātrāka, nodrošinot to, ka lietotājs pats spēj kontrolēt paziņojumu publicēšanu. Vienlaikus biznesa procesu iestrāde sistēmā ir laikietilpīga un tā nebeidzas ar e-veidlapu ieviešanu, bet ir nepārtraukts sistēmas attīstības process.

Jaunā publikāciju paziņojumu vide ir veidota, lai nodrošinātu ērtu un intuitīvi lietojamu digitālu risinājumu, kurā lietotājs spēj vienkārši izsekot visas veiktās darbības iepirkuma ietvaros. Lai sistēmas lietošana būtu ērta un saprotama, Iepirkumu uzraudzības birojs arī turpmāk sniegs nepieciešamo informāciju par sistēmas funkcionālo risinājumu, darbībām un iespējām. Aicinām ikvienu sekot līdzi arī turpmākajai e-veidlapu ieviešanas aktuālajai informācijai.

Iepirkumu uzraudzības birojs turpinās iesākto sistēmas attīstības virzienu, nodrošinot arī turpmāku e-veidlapu pilnveidošanu un digitālā risinājuma uzlabošanu.  Mēs ļoti novērtēsim sistēmas lietotāju aktīvu iesaisti, kas ir īpaši būtiska sistēmas darbības sākumā, lai novērstu kļūdas un veiktu uzlabojumus izstrādātā digitālā risinājuma attīstībai.