Informācija

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna* ietvaros Iepirkumu uzraudzības birojs (Birojs) izstrādāja Iepirkumu veicēju profesionalizācijas stratēģiju (plāna reforma Nr.6.4.3.). Stratēģiju 2022. gada 31. martā apstiprināja Finanšu ministrs.

Stratēģijas īstenošana veicinās iepirkumu veicēju profesionālo izaugsmi un uzlabos informācijas apriti gan Biroja iekšienē, gan digitālajā vidē, attīstīs iespējas iegūt zināšanas publisko iepirkumu jomā un veidos ciešāku sadarbību gan ar citām iepirkumu uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, gan ar iepirkumu veicējiem. Stratēģijas īstenošanas rezultātā arī tiks efektivizēti publisko iepirkumu uzraudzības mehānismi, ieviešot Biroja darbībā datos un riskos balstītu pieeju.

 


* Izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulu (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu; Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējums apstiprināts ar Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmums par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu (ST 10157/21, ST 10157/21 ADD 1)