Jaunumi

Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja amata pienākumus šī gada 2.novembrī uzsāka pildīt Artis Lapiņš. Finanšu ministra Jāņa Reira virzītā Arta Lapiņa kandidatūra Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja amatam tika izskatīta un apstiprināta 20.oktobra Ministru kabineta sēdē.

A. Lapiņš: “Nepiedāvāju revolūciju, bet gan mērķtiecīgu attīstības turpinājumu! Ir daudz uzdevumu gan šobrīd, gan ne tik tālā nākotnē. Turpināsim attīstīt nozīmīgus iepirkumu jomas virzienus – centralizāciju, profesionalizāciju un izglītošanu. Svarīgi ir prast izvirzīt mērķus un sasniegt tos gudri, iesaistot maksimāli mazu resursu patēriņu, lai tas, ko sagaida sabiedrība no iepirkumu jomas – atklātība, finanšu līdzekļu izlietošanas efektivitāte un procesu virzība tiktu sasniegts.”

A. Lapiņam ir maģistra grāds tiesību zinātnēs, profesionālā pieredze un zināšanas publisko iepirkumu regulējumā jomā, kas iegūtas gan strādājot Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamentā, gan Finanšu ministrijas Juridiskajā departamentā, kura funkcijās ietilpst politikas izstrāde publisko iepirkumu jomā. Labas vadītāja prasmes un praktiskā darba pieredze organizācijas procesu un cilvēkresursu pārvaldībā, stratēģisko jautājumu risināšanā, kā arī pieredze Latvijas interešu pārstāvībā Eiropas Savienības institūcijās.