Jaunumi Skaidrojumi

Lai veicinātu efektīvu sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstu atbildīgajām iestādēm, ir izveidota Iekšējā tirgus informācijas sistēma (IMI), kas nodrošina drošu un ātru datu apmaiņu starp dalībvalstu atbildīgajām valsts un pašvaldību iestādēm, ļaujot tām efektīvi sazināties, neskatoties uz valodu un pārvaldes struktūru dažādības radītajiem šķēršļiem.

Latvijā IMI koordinators ir Ekonomikas ministrija, savukārt par publisko iepirkumu moduli atbildīgs ir Iepirkumu uzraudzības birojs.
Iepirkumu uzraudzības birojs administrē (piešķir lietošanas tiesības) Latvijā esošo iestāžu darbiniekiem.

Publisko iepirkumu modulī ar IMI palīdzību iestādes var:

  • pārbaudīt pretendenta iesniegto dokumentu vai sertifikātu autentiskumu;
  • pārbaudīt, vai uzņēmums izpilda tehniskās specifikācijas (valsts standarti, marķējums, atbilstības novērtējumi utt.) un vai spēj izpildīt attiecīgo līgumu;
  • pārbaudīt, vai uz darbuzņēmēju, piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju neattiecas neviens izslēgšanas kritērijs (piemēram, sodāmība par krāpšanu);
  • apstiprināt informāciju, ko pretendents iepriekš iesniedzis, izmantojot Eiropas standartizēto pašdeklarāciju (Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu; Latvijā dokuments pieejms Valsts reģionālās attīstības aģnetūras tīmekļvitnē http://espd.eis.gov.lv/)

 

Īsu pārskatu par IMI darbību gūsiet, noskatoties videomateriālu  (mp4) par IMI sistēmu kopumā, kā arī iepazīstoties ar IMI tīmekļa vietnē pieejamo skrejlapu (lv .pdf).
Plašāka informācija un ieskatu IMI sistēmas darbībā gūsiet izlasot arī IMI lietotāja rokasgrāmatu.