Jaunumi Likumdošana

Publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos* veikti nozīmīgi grozījumi. Lai palīdzētu izprast normas un vienādot to piemērošanu, līdz grozījumu stāšanās spēkā datumam – 2023.gada 1.janvārim, Iepirkumu uzraudzības birojs sagatavos un publicēs skaidrojumus jaunā regulējuma piemērošanai. Iepirkumu uzraudzības birojs aicina iepazīties ar likumu pārejas noteikumiem jau tagad!

Plānojot un veicot iepirkumus, jāievēro arī katrā likumā ietvertie pārejas noteikumi.

*Sīkāk skatīt: