Skaidrojums

Energoefektivitāte un klimatneitralitāte ir mūsdienās viens no svarīgākajiem tematiem. Līdz ar to arī publiskajos iepirkumos ir jāiepērk gan enerģiju taupoši, gan vidi saudzējoši risinājumi. Gan Publisko iepirkumu likuma 51. pants, gan Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 57. pants gudram un tālredzīgam pasūtītājam sniedz iespēju ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijiem iegādāties ilgtermiņā enerģiju taupošas preces, pakalpojumus un būvdarbus.

Papildus skatīt: Iepirkumu ceļveža sadaļu: 3.3.5. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriji

  • Iesakāma arī ieskatīties Ekonomikas ministrijas izstrādātajās vadlīnijās ar nodarīgiem īstermiņa un ilgtermiņa enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem.
Energoefektivitāte