Informācija

Darbu ir uzsācis Eiropas Komisijas izstrādātais tiešsaistes Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu krāpšanas apkarošanas zināšanu un resursu centrs (angļu val. - EU Funds Anti-Fraud Knowledge & Resource Centre), kas nodrošinās ES dalībvalstu iestādes ar materiāliem un rīkiem krāpšanas un korupcijas novēršanas un atklāšanas jautājumos.

Tīmekļvietnē https://ec.europa.eu/antifraud-knowledge-centre publicēti video, labas prakses piemēri, gadījumu izpēte, saites uz saistošiem normatīvajiem aktiem un citi materiāli par krāpšanas un korupcijas apkarošanu un atklāšanu.

Par publisko iepirkumu korupcijas un krāpšanas gadījumiem jāziņo!