Informācija
Vizuālais noformējums ar tekstu

Eiropas Komisija izveidojusi Publisko pircēju kopienas platformu (the Public Buyers Community Platform). Platforma ir digitāla telpa, kurā publiskā iepirkuma ieinteresētās personas, tostarp valsts iestādes, nozares pārstāvji un akadēmiskās aprindas, var sanākt kopā, lai apmainītos ar labāko praksi, dalītos pieredzē un apspriestu problēmas. Tās mērķis ir veicināt sadarbību un palīdzēt veidot publisko pircēju kopienu, kas ir apņēmusies uzlabot publiskā iepirkuma procesu efektivitāti un lietderību.

Aicinām pasūtītājus, kā arī citu interesentus reģistrēties minētajā platformā: