Informācija Sankcijas
Eiropas Savienības karogs ar tekstu

2022. gada 10. oktobrī beidzas Eiropas Komisijas Padomes Regulas (ES) 2022/576 5.k panta 4. punktā noteiktais termiņš, līdz kuram jāpārtrauc visi ar minētās Regulas 5.k panta 1. punktā minētajām personām noslēgtie līgumi.

Eiropas Komisija pieņemtā Padomes Regula (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, stājās spēkā 2022.gada 9.aprīlī un tās 5.k pants tieši attiecas uz publiskajā iepirkumā noslēdzamajiem un noslēgtajiem līgumiem. Regula paredz ierobežojumu piegādātājiem pēc to izcelsmes valsts, proti, Krievijas.

Regula paredz, ka līdz minētajam termiņam - 2022. gada 10. oktobrim - ir jāpārtrauc visi līgumi, kas noslēgti pirms 2022. gada 9. aprīļa un pakļauti minētajā Regulā noteiktajām sankcijām.

Gadījumā, ja pasūtītājs nepārtrauks iepirkuma līgumu, uz kuru attiecas minētajā Regulā noteiktās sankcijas, pasūtītājam var iestāties Krimināllikuma 84. pantā paredzētā kriminālatbildība.

Skatīt sīkāk: