Likumdošana Skaidrojums

Reizi divos gados Eiropas Komisija pārskata un precizē līgumcenu robežvērtības, no kurām piemēro publisko iepirkumu direktīvu prasības.

Attiecīgus grozījumus, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī, veic arī:

  • Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām"
  • Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā".

Publisko iepirkumu likuma robežvērtības:

  01.01.2020.-31.12.2021. 01.01.2022.
piegādes un pakalpojumi 139 000 euro 140 000 euro
būvdarbi 5 350 000 euro 5 382 000 euro

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma robežvērtības:

  01.01.2020.-31.12.2021. 01.01.2022.
piegādes un pakalpojumi 428 000 euro 431 000 euro
būvdarbi 5 350 000 euro 5 382 000 euro

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam:

  01.01.2020.-31.12.2021. 01.01.2022.
piegādes un pakalpojumi 428 000 euro 431 000 euro
būvdarbi 5 350 000 euro 5 382 000 euro

Publiskās un privātās partnerības likumam:

  01.01.2020.-31.12.2021. 01.01.2022.
būvdarbi 5 350 000 euro 5 382 000 euro