Informācija

Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – Birojs) aicina no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 6. decembrim aizpildīt elektronisko aptaujas anketu par Biroja apkopoto statistikas datu pieejamību un kvalitāti.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot un novērtēt, kāds ir Biroja tīmekļvietnē pieejamo datu lietotāju apmierinātības līmenis – ar piedāvātajiem statistikas kopsavilkumiem (t.sk. oficiālajā statistikas programmā ietvertajiem), to daudzumu, kvalitāti un infografiku izmantošanu.

Iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā statistiskiem mērķiem. Datu apkopošana un apstrāde garantē Jūsu sniegtās informācijas konfidencialitāti.

Mūs interesē ikviena datu lietotāja personīgais viedoklis, tāpēc viena uzņēmuma/ institūcijas ietvaros viedokļi nav jāsaskaņo.

Paldies par atsaucību!