Ievietots: 11.05.2017 09:52

2017.gada 19.maijā notika Latvijas Drošības biznesa asociācijas (LDBA), Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīkotais seminārs "Apsardzes pakalpojumu iepirkumi-problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos".

Seminārā apskatītas publisko iepirkumu aktualitātes apsardzes nozarē, izmaiņām likumdošanā, saimnieciskā izdevīguma iepirkuma tehniskās specifikācijas un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijus apsardzes iepirkumos: prakse un riski. VID informēja par nodokļu administrēšanas aktualitātēm apsardzes nozarē.

LDBA relīzē norādīta informācija ar svarīgākajām izmaiņām apsardzes jomu regulējošajos normatīvajos aktos, kā arī sniegti ieteikumi atbildīga un profesionāla apsardzes komersanta izvēlei. IUB atgādina, ka, LDBA relīzē sniegtie ieteikumi piemērojami, vienlaikus rūpīgi ievērojot publisko iepirkumu norisi regulējošo tiesību aktu prasības.

Prezentācijas: