Informācija

Iepirkumu uzraudzības birojs veica grozījumus skaidrojumā “Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos” (aktualizēts 23.04.2021.), precizējot informācijas ieguves avotus.

Pasūtītājs informācijas ieguvei var izmantot oficiālos avotus:

  • Eiropas Komisijas Sankciju karti (ES un ANO noteikto sankcijas),
  • ASV noteiktās sankcijas,
  • Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnē, kur apkopotas saites uz ES/NATO valstu sankciju sarakstiem,
  • Var izmantot pasūtītāja paša izveidotu vai pakalpojumu sniedzēja nodrošinātu elektronisku rīku, kas atvieglo un automatizē informācijas pārbaudi iepriekš minētajos sarakstos.