izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē publicētie skaidrojumi

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā IEPIRKUMU VADLĪNIJAS apakšsadaļā SKAIDROJUMI UN IETEIKUMI publicēti atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai atjaunoti skaidrojumi:

1) papildinātais skaidrojums par nodokļu parādu neesības apliecināšanu, ņemot vērā VID sniegtos skaidrojumus par to, kas vēl varētu būt uzskatāms par apliecinājumu nodokļu neesības apliecināšanai;

2) IUB sagatavojis skaidrojums par e-rēķiniem;

3) ievērojot, ka kopš 2019.gada 2.maija Eiropas Komisija vairs neuztur Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta digitālo rīku, šobrīd tas ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā (adrese: espd.eis.gov.lv);

4) atbilstoši veiktajiem grozījumiem precizētas vadlīnijas centralizēto iepirkumu veikšanai un tās pielikums.

 

 

Biežāk uzdoto jautājumu Publisko iepirkumu likums (PIL) sadaļā publicēti vairāki jautājumi un atbildes:

1) pie iepirkumu rīkošanas – kādos gadījumos piemērojama PIL 8.panta septītās daļs 1.punktā minētā sarunu procedūra;

2) pie izslēgšanas nosacījumiem – vai sankcijas jāpārbauda metu konkursā;

3) pie līguma publicēšanas un grozījumiem – par to, kad jāpublicē līgums un grozījumi tajā.

 

UZ AUGŠU