izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Uzmanību! E-konkursu sistēmas izmantošana iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas ar 01.10.2017.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 39. pantu un Likuma pārejas noteikumu 3.punktu pasūtītājiem tām iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas ar 2017. gada 1. oktobri un kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka (no 135 000 euro precēm un pakalpojumiem, no 5 225 000 euro būvdarbiem), jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana. Vienlaikus jānorāda, ka pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai pasūtītāji izvēlas bez maksas izmantojamās elektroniskās informācijas sistēmas, kas paredzētas piedāvājumu un pieteikumu elektroniskai saņemšanai, piemēram, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu.

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma

Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka neskaidrību vai jautājumu gadījumā par e-konkursu apakšsistēmas izmantošanu pasūtītājam jāvēršas Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamentā.

Kontaktinformācija

Papildus Elektronisko iepirkumu sistēmas lietotājiem ir pieejamas interaktīvas apmācības darbam ar e-konkursu apakšsistēmu, kurās ar īsu video pamācību palīdzību pa soļiem izskaidrots, kādas darbības jāveic pasūtītājiem, lai sagatavotu iepirkumus e-konkursu sistēmā, un kādas darbības jāveic piegādātājiem, lai tie varētu iesniegt savus piedāvājumus e-konkursu sistēmā. Kā arī pieejami citi ar apakšsistēmas lietošanu saistītie skaidrojumi.

Apmācību video pasūtītājiem un piegādātājiem

Gadījumos, ja Jūsu iepirkums vai iepirkumu procedūra ir sarežģīta un /vai specifiska, piemēram, ir paredzēts piemērot dinamisko iepirkumu sistēmu, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departaments piedāvā izmēģināt e-konkursu apakšsistēmu testa vidē.

Lai iegūtu lietotāja tiesības testa vidē, lūdzu sazināties ar:

Ivaru Vilku – ivars.vilks@vraa.gov.lv , tālr. 67350650;

Laimu Pujāti – laima.pujate@vraa.gov.lv , tālr. 67350625.

UZ AUGŠU