izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Būvniecības iepirkumi

Lai pilnveidotu būvdarbu un projektēšanas iepirkumu kvalitāti, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība (LBP) sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību ir izstrādājusi vadlīnijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai būvdarbu, projektēšanas, kā arī apvienotajos būvdarbu un projektēšanas iepirkumos.

Vadlīnijās ietvertajiem kritērijiem ir ieteikuma raksturs. Konkrētos kritērijus, kurus pasūtītājs izmantos noteiktā iepirkumā, izraugās pats pasūtītājs, ņemot vērā specifiskos apstākļus, kas raksturo šo iepirkumu. Kritērijos norādītajam punktu īpatsvaram ir ieteikuma raksturs.

 

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība (LBP) veica pētījumu par nodrošinājumiem publiskajos būvdarbu iepirkumos, kurā secināts, ka prasītie nodrošinājumi ir nesamērīgi pret nodrošinātajiem riskiem un reālajām izmaksām, kas rodas, novēršot garantijas laika defektus. Arī Latvijas Būvniecības padome aicina pasūtītājus rūpīgi izvērtēt būvobjektu iepirkuma līgumos paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu apmēru, veidu un līdzekļus, šādā veidā veicinot kopējo būvdarbu izmaksu samazinājumu.

 

2019.gada 28.martā notika Latvijas Būvuzņēmēju partnerības (LBP) organizētā konference “Būvniecības izmaksas: prakse un rekomendācijas”, kurā finanšu eksperti un valsts institūciju pārstāvji skaidroja, ar kādu izmaksu pieaugumu jārēķinās nākotnē, kā arī piedāvāja noderīgus instrumentus veiksmīgai būvniecības iepirkumu norisei.

 

Latvijas būvkonstrukciju projektētāju asociācija (LBPA) pasūtītājiem iesaka formulēt darba uzdevumu projektēšanai, kā arī izvērtēt izpildes kvalitāti saskaņā ar standartiem LVS EN 16310 un LVS 1046.

 

Latvijas Logu un Durvju Ražotāju asociācija (LLDRA) ir izstrādājusi prasības un rekomendācijas logiem un durvīm, kas ļaus kvalitatīvāk veikt jauno logu izvēli. Rekomendācijās ir iekļautas minimālās prasības jaunajiem logiem un tās dod iespēju tehniski korekti definēt prasības.

UZ AUGŠU