izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Publisko iepirkumu veicēju rīcība saistībā ar jaunajiem līgumcenu sliekšņiem (papildināts)

No 2020.gada 1.janvāra publiskajos iepirkumos piemērojami jauni zemāki Eiropas Savienības (ES) noteiktie līgumcenu sliekšņi, līdz ar to pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un publiskajiem partneriem, izsludinot iepirkumus, šīs izmaiņas jāņem vērā.

Lai nodrošinātu tiesisko paļāvību, procedūras, kas izsludinātas līdz 2019.gada 31.decembrim (ieskaitot) būtu pabeidzamas, kā arī rezultāti publicējami, vadoties no izsludināšanas brīdī spēkā esošajiem līgumcenu sliekšņiem, un jaunie sliekšņi piemērojami attiecībā uz procedūrām, kas tiks izsludinātas ar 2020.gada 1.janvāri.

Rīkojot iepirkumu procedūras, kam nav sākotnējās publikācijas, piemēram, sarunu procedūru vai 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumu, pastāvot sarunu procedūras piemērošanas nosacījumiem, pasūtītājs ņem vērā ES līgumcenu slieksni, kas ir spēkā līguma noslēgšanas brīdī, proti, ja līguma noslēgšana paredzēta 2020.gadā, tas ņem vērā jaunos līgumcenu sliekšņus, savukārt, ja līgums tiek noslēgts 2019.gadā – 2019.gadā spēkā esošos sliekšņus.

Attiecībā uz secīgām iepirkumu procedūrām, piemēram, sarunu procedūru pēc metu konkursa vai sarunu procedūru vai konkursa procedūru ar sarunām, kas tiek rīkota pēc atklāta vai slēgta konkursa, ņem vērā to ES līgumcenu slieksni, kas bija spēkā sākotnējās iepirkuma procedūras vai metu konkursa izsludināšanas laikā, izvēloties attiecīgu paziņojuma par rezultātiem veidlapu.

 

Papildu informācija par jaunajiem līgumcenu sliekšņiem

Izsludināšanas paziņojumu iesniegšana publicēšanai saistībā ar jaunajiem līgumcenu sliekšņiem

 

 

 

 

UZ AUGŠU