Ievietots: 05.11.2019 11:15

Eiropas Komisija reizi divos gados pārskata līgumcenu robežvērtības. Regulas par publisko iepirkumu Eiropas Savienības noteiktajām līgumcenu robežvērtībām pieņemtas un publicētas Eiropas Oficiālajā vēstnesī 2019.gada 31.oktobrī. Regulas stājas spēkā un ir piemērojamas no 2020.gada 1.janvāra.

Līdz ar jauno līgumcenu sliekšņu stāšanos spēkā tiks veikti attiecīgi grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.105 „Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām” un Ministru kabineta noteikumos Nr.937 „Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā

ES līgucenu sliekšņi PIL SPSIL

ES līgumcenu sliekšņi ADJIL PPPL