Ārlietu ministrija organizēja lekciju ciklu “Sankciju likuma efektīva ieviešana Latvijā”, kuras ietvaros attiecīgās lekcija mērķauditorija tika informēta par sankcijām un to piemērošanu. 2018.gada 25.septembra lekcijā klātesošie tika informēti par sankciju piemērošanu publiskajos iepirkumos.

Materiāli:

  • Ārlietu ministrijas valsts sekretāra atklāšanas uzrunas lekciju ciklam “Sankciju likuma efektīva ieviešana Latvijā” (12.09.2018.) video.
  • 2.lekcijas “Sankcijas: ieskats likuma grozījumos, risku izpratne iekšējās kontroles sistēmu izveidei un stratēģisko preču aprites kontrole”, kurā pieejam Ārlietu ministrijas (1.-19. un 31.-40.slaids), Valsts ieņēmumu dienesta (20.-25.slaids) un Patērētāju tiesību aizsardzības centra (26.-30.slaids) prezentācijas.
  • 3.lekcijas “Sankcijas un publiskais iepirkums”, kurā pieejama Finanšu ministrijas (2.-18.slaids) un Iepirkumu uzraudzības biroja (19.-43.slaids) prezentācijas un videoieraksts.