Covid-19 Jaunumi

Krīzes apstākļos pieaug korupcijas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas riski, jo lēmumi par ļoti lielu naudas līdzekļu izlietojumu ir jāpieņem un jāīsteno ātri. Tāpēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) aicina valsts amatpersonas arī ārkārtējās situācijas laikā savā darbībā ievērot labas pārvaldības principus, tostarp procesu caurskatāmību un atbilstību likumam.

Lai nodrošinātu iespēju atbildīgajām institūcijām krīzes apstākļos ātri risināt jautājumus ar Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, ārstniecībai un attiecīgo pasākumu organizēšanai, kā arī ar personu izmitināšanu, aprūpi un uzraudzību saistīto preču un pakalpojumu iegādi, valdība pieņēma lēmumu noteiktās situācijās nepiemērot Publisko iepirkumu likumu (PIL) un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (SPSIL). Atbalstot Ministru kabineta lēmumu, KNAB un IUB aicina institūcijas ārkārtējās situācijas laikā tomēr iespēju robežās piemērot abus likumus, bet pēc nepieciešamības mainot atsevišķu procedūru aspektus (piemēram, saīsinot piedāvājumu iesniegšanas termiņus u.tml.). Lai sniegtu atbalstu institūcijām korupcijas un interešu konflikta risku novēršanā, KNAB sadarbībā ar IUB ir izstrādājis ieteikumus iegāžu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā - skatīt

Vienlaikus atgādinām, ka ārkārtējās situācijas apstākļos amatpersonām joprojām jāievēro visi spēkā esošie normatīvie akti, tai skaitā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā un citos normatīvajos aktos noteiktais.

Šajā visai sabiedrībai sarežģītajā laikā KNAB sniedz un turpinās sniegt atbalstu institūcijām korupcijas risku novēršanā gan vadības, gan ekspertu līmenī. Šāda vadības līmeņa videokonference pēc veselības ministres iniciatīvas notika 4.aprīlī. Sanāksmē piedalījās KNAB priekšnieks Jēkabs Straume, veselības ministre  Ilze Viņķele, Valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants Mārtiņš Baltmanis.

Neskatoties uz ārkārtējo situāciju valstī, KNAB turpina darbu, un atbilstoši kompetencei veic visas savas funkcijas, tai skaitā pastiprināti seko līdzi informācijai publisko iepirkumu jomā. Īpašu uzmanību KNAB pievērš Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iepirkumiem.

Novērtējot sabiedrības atbalstu korupcijas izskaušanā, KNAB aicina iedzīvotājus par novērotām koruptīvām darbībām vai iespējamu kādas amatpersonas interešu konfliktu, ziņot KNAB, izmantojot katram ērtāko saziņas formu:

  • nosūtot informāciju uz e-pastu: knab@knab.gov.lv;
  • izmantojot KNAB mājas lapā pieejamo ziņošanas formu;
  • piezvanot uz Ziņojumu centra tālruni +371 67356161 (darba dienās no plkst.08.30–17.00) vai diennakts bezmaksas uzticības tālruni 8000 20 70;
  • nosūtot informāciju mobilajā lietotnē “ZIŅO KNAB”.

Papildus Birojs atgādina par: