Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 39. pantu un Likuma pārejas noteikumu 3.punktu pasūtītājiem tām iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas ar 2017. gada 1. oktobri un kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka (no 135 000 euro precēm un pakalpojumiem, no 5 225 000 euro būvdarbiem), jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana. Vienlaikus jānorāda, ka pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai pasūtītāji izvēlas bez maksas izmantojamās elektroniskās informācijas sistēmas, kas paredzētas piedāvājumu un pieteikumu elektroniskai saņemšanai, piemēram, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu.


Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka neskaidrību vai jautājumu gadījumā par e-konkursu apakšsistēmas izmantošanu pasūtītājam jāvēršas Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamentā.

Papildus Elektronisko iepirkumu sistēmas lietotājiem ir pieejamas interaktīvas apmācības darbam ar e-konkursu apakšsistēmu, kurās ar īsu video pamācību palīdzību pa soļiem izskaidrots, kādas darbības jāveic pasūtītājiem, lai sagatavotu iepirkumus e-konkursu sistēmā, un kādas darbības jāveic piegādātājiem, lai tie varētu iesniegt savus piedāvājumus e-konkursu sistēmā. Kā arī pieejami citi ar apakšsistēmas lietošanu saistītie skaidrojumi.

Gadījumos, ja Jūsu iepirkums vai iepirkumu procedūra ir sarežģīta un /vai specifiska, piemēram, ir paredzēts piemērot dinamisko iepirkumu sistēmu, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departaments piedāvā izmēģināt e-konkursu apakšsistēmu testa vidē.