Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – IUB) informē, ka pasūtītājiem, kuri Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – EIS) uzsāk iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, paredzot pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu EIS, tiek nodrošināta iespēja automātiski nosūtīt uz IUB Publikāciju vadības sistēmu paziņojuma par līgumu sagatavi. Plašāka informācija par sagataves nosūtīšanu pieejama EIS sadaļā „Skaidrojumi un instrukcijas” – „Kā pasūtītājam nosūtīt uz IUB PVS paziņojuma par līgumu automatizēti izveidoto sagatavi”, kā arī Publikāciju vadības sistēmā atjauninātajās paziņojumu sagatavošanas pamācībās.

IUB aicina pasūtītājus automatizēti izveidot paziņojuma par līgumu sagatavi, jo laukā „Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā” un „Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz elektroniski” tiek norādītas precīzas EIS interneta adreses, kurās piekļūt dokumentiem un iesniegt pieteikumus un piedāvājumus EIS. Atgādinām, ka pēc paziņojuma sagataves izveides PVS pasūtītājam tā ir jāpapildina un jāiesniedz IUB publicēšanai.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar EIS vienoto atbalsta centru vai IUB Informācijas departamentu, rakstot uz atbalsts@iub.gov.lv vai zvanot 67326710, 67509727.  

 

EIS sadaļā „Skaidrojumi un instrukcijas” publicētie skaidrojumi

  • Kā pasūtītājam nosūtīt uz IUB PVS paziņojuma par līgumu automatizēti izveidoto sagatavi
  • Kā Publikāciju vadības sistēmā (PVS) paziņojumā par līgumu pareizi norādīt tīmekļa saiti uz elektronisku iepirkuma procedūru