Informācija presei

Iepirkumu uzraudzības birojs izskatījis iesniegumus par Izglītības un zinātnes ministrijas rīkoto atklāto konkursu “Par gaisa kvalitātes mērītāju iegādi” (id. Nr.IZM 2021/29/AK)

Iepirkumu uzraudzības birojs izskatīja AS “SAF Tehnika”, UAB “BIPA” un SIA “VEFabrika” iesniegumus par Izglītības un zinātnes ministrijas rīkoto atklāto konkursu “Par gaisa kvalitātes mērītāju iegādi” (id. Nr.IZM 2021/29/AK), atzīstot AS “SAF Tehnika” un SIA “VEFabrika” iesniegumus par daļēji pamatotiem, un pieņēma lēmumu aizliegt slēgt vispārīgās vienošanās ar konkursā noteiktajiem uzvarētājiem. Birojs konstatēja pasūtītāja pārkāpumu pretendenta SIA “GP Systems” pieredzes atbilstības izvērtēšanā, kā arī pretendenta AS “SAF Tehnika”  piedāvājuma cenas izvērtēšanā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41. panta 11. daļas 2.punkta  regulējumam, kas paredz pārāk dārga piedāvājuma noraidīšanu. Konkursā ir veicama atkārtota piedāvājumu izvērtēšana, novēršot konstatētos pārkāpumus.