Covid-19

BRĪDINĀJUMS

Atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likuma 18.pantam un Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ikvienai personai ir pienākums nepakļaut citas personas inficēšanās riskam.

Lai mazinātu iespēju saslimt ar COVID-19 arī pēc ārkārtējās situācijas valstī, Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk - Birojs) tiek noteikti šādi piesardzības pasākumi:

  1. persona, kurai ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna, izolācija vai personai ir akūtu elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), kā arī tā ir kontaktējusies ar personām, kurām ir acīmredzami elpceļu infekcijas simptomi, nedrīkst atrasties Biroja telpās;
  2. ierodoties Biroja telpās, ievērot 2 metru distancēšanos;
  3. ievērot roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus;
  4. ievērot Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē minēto par pašizolāciju, iebraucot no ārzemēm (https://spkc.gov.lv).

Persona, kuru Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu un personu, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, pirms pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas no pakalpojuma sniedzēja, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu, ir pienākums informēt pakalpojuma sniedzēju par inficēšanās risku.

Iepirkumu uzraudzības birojs brīdina, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42.pantu par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divtūkstoš euro, juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz piectūkstoš euro.

Saņemot pakalpojumu persona apliecina, ka ir iepazinusies ar brīdinājuma tekstu.