Informācija presei
Ilustratīvs attēls

Lai veicinātu publisko iepirkumu veicēju profesionālo izaugsmi, no šodienas Iepirkuma uzraudzības biroja (IUB) tīmekļvietnē ir pieejams iepirkuma ceļvedis “Ceļakarte”, kurā turpmāk vienkopus būs atrodama visa metodiskā palīdzība iepirkumu veicējiem.

Jaunizveidotajā rīkā soli pa solim ir atrodamas noderīgas norādes uz skaidrojumiem, vadlīnijām, videolekcijām, tiesu praksi un arī semināru un konferenču videoierakstiem, kuros nozares eksperti diskutē par aktualitātēm. 

No 2020.gada IUB funkciju audita veiktās klientu aptaujas, kurā anketēti 375 iepirkuma veicēji, rezultātiem noskaidrots, ka lielākoties iepirkuma veicēji savas zināšanas publisko iepirkumu jomā novērtē kā labas (59%), vienlaikus atzīstot, ka dažkārt rodas jautājumi, kuros ir nepieciešams IUB atbalsts. 

“Lai arī no klientu aptaujām vienlaikus izriet, ka respondenti ir informēti par IUB tīmekļvietnē pieejamajiem metodiskajiem materiāliem un IUB nodrošina plašu to klāstu, tomēr tie līdz šim nebija intuitīvi atrodami un uztverami. Līdz ar to turpinām pielāgoties klientu vajadzībām, nodrošinot vieglu un saprotamu nepieciešamās informācijas pieejamību,” skaidro IUB vadītājs Artis Lapiņš.

Savukārt 2021.gadā tika veikta visaptveroša esošo skaidrojumu apzināšana, trūkstošo skaidrojumu identificēšana, apzināti biežāk uzdotie jautājumi gan tie, kuri saņemti caur iesniegumiem, gan arī tie, kuri saņemti caur ikdienas telefonkonsultācijām. Jāatzīmē, ka laika gaitā iepirkuma ceļvedis pēc nepieciešamības tiks arī papildināts.

Tāpat Ceļakarte var noderēt ne tikai jau esošajiem iepirkuma veicējiem, bet arī topošajiem juristiem, kuri tikai apgūst publisko iepirkumu nozari un, iespējams, tikai apsver savu profesionālo nākotni ar to saistīt.