Likumdošana

2023.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi, kas nozīmīgi skar iepirkumu komisijas izveidi un tās darbības principus.

Veiktie grozījumi:

  • Publisko iepirkumu likuma 24. un 25.pantā,
  • Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 29. un 30. pantā,
  • Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 28. un 29. pantā,
  • Publiskās un privātās partnerības likuma 25. pantā.

Regulējuma izmaiņu mērķis ir pastiprināt iepirkumu veicēju atbildību par iepirkuma komisijas izveidi, veicinot kvalitatīvāku tās darbību un korupcijas (interešu konflikta) risku samazināšanu.

Skatīt sīkāk infografikā: