Likumdošana

2023.gada 1.janvārī stājas spēkā būtiski grozījumi  kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumos.

Lai būtu vieglāk izprast izslēgšanas noteikumu piemērošanu no 2023. gada 1. janvāra, Iepirkumu uzraudzības birojs sagatavojis gan izvērstu skaidrojumu, gan videolekciju, kas skaidro Publisko iepirkumu likuma 42. pantā (arī Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā) noteikto normu piemērošanu, tāpat arī skaidrota PIL 43. panta (uzticamības nodrošināšana) piemērošana.

Skaidrojumu var piemērot arī attiecībā uz pārējiem publiskos iepirkumus regulējošajiem likumiem tiktāl, ciktāl regulējums atbilst Publisko iepirkumu likumam.

 Skatīt skaidrojumu: 

 

Grozījumi: