evietots: 27.02.2017 11:16

Iepirkumu uzraudzības biroja speciālisti aktīvi vada seminārus valsts un pašvaldību iestādēm, informējot par izmaiņām, kas paredzētas jaunajā Publisko iepirkumu likumā (stājas spēkā 2017.gada 1.martā).

Ievērojot lielo interesi, publicējam video no semināra Valsts ieņēmumu dienestā 2017.gada 14.februārī

Prezentācija

Video