Informācija
Par līgumu, vispārīgo vienošanos, to grozījumu publicēšanu

Izskatot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru rezultātā ir noslēgts līgums, nereti tiek konstatēts, ka pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju pircēja profilā nav publicēti iepirkuma līgumi, vispārīgās vienošanās vai to grozījumi.

Nepildot Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmitajā daļā un 60.panta desmitajā daļā, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmitajā daļā noteikto pienākumu, pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbildīgā persona izdara administratīvo pārkāpumu.