izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Publikāciju statistika par 2016. gadu - mēnešu/ceturkšņu dati

Publisko iepirkumu likums

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Apkopošanas datums

PIL Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas Ceturksnis 28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

PIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas

Gads

29.01.2016.

PIL Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida Ceturksnis 28.01.2016.
15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

PIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida

Gads

29.01.2016.

PIL Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem Ceturksnis 28.01.2016.
15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

PIL Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums pēc iepirkuma veida attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

PIL

Publikāciju skaita un līgumcenu dinamika pa mēnešiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

PIL Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

PIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums, kas saistīts ar vides aizsardzības prasībām attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

PIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

PIL Publicēto rezultātu paziņojumu skaita, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%) pa ceturkšņiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

PIL

Publicēto rezultātu paziņojumu norādīto līgumcenu, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%) pa ceturkšņiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

PIL

Centralizēto iepirkumu skaits un kopējā līgumcena to pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

PIL

PIL 8.2.panta kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

PIL

PIL 8.2.panta kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

PIL

PIL 8.2.panta kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu norādīto līgumcenu, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

PIL

 

TOP 5 lielākās iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumus Publiskoiepirkumu likuma kārtībā

 

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā pielietotākie klasifikātori izsludināto paziņojumu skaits publikācijās pa iepirkumu veidiem Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016

PIL TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši Publisko iepirkumu likuma kārtībā izsludinātos iepirkumos  Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016

PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicētie iepirkumi Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016

PIL

 

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas pieaugums, kas saistīts ar vides prasībām attiecībā pret iepriekšējo gadu

 

Gads 29.01.2016
PIL Iepirkumi, kuru rezultātu publikācijās norādīta beznodokļu vai zemo nodokļu zonu valstiskā piederība Metadati Gads 07.01.2016
   
PIL Noslēgto līgumu skaita sadalījums 2015.gadā pēc uzvarētāju valstiskās piederības un līgumcenu sliekšņa Gads 26.04.2016
   
PIL Publikāciju statistikas rādītāji par zaļo publisko iepirkumu Gads 26.04.2016
   

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Apkopošanas datums

SPSIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

SPSIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas

Gads

29.01.2016.

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida

Gads

29.01.2016.

 

SPSIL

Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

 

SPSIL

Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums pēc iepirkuma veida attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

 

SPSIL

Publikāciju skaita un līgumcenu dinamika pa mēnešiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums, kas saistīts ar vides aizsardzības prasībām attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%) pa ceturkšņiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu norādīto līgumcenu, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%) pa ceturkšņiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

SPSIL Iepirkumi, kuru rezultātu publikācijās norādīta beznodokļu vai zemo nodokļu zonu valstiskā piederība Metadati Gads 07.01.2016
   
SPSIL Noslēgto līgumu skaita sadalījums 2015.gadā pēc uzvarētāju valstiskās piederības un līgumcenu sliekšņa Gads 26.04.2016
   
SPSIL Publikāciju statistikas rādītāji par zaļo publisko iepirkumu Gads 26.04.2016
   

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Apkopošanas datums

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas

Gads

29.01.2016.

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida

Gads

29.01.2016.

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

26.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

MK noteikumi Nr.299

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Apkopošanas datums

MK Nr.299

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

MK Nr.299

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas

Gads

29.01.2016.

MK Nr.299

Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

MK Nr.299

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

28.01.2016.

15.04.2016.

15.07.2016.

14.10.2016.

UZ AUGŠU