izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Publikāciju statistika par 2015. gadu - mēnešu/ceturkšņu dati

Publikāciju statistika - ikgadējie dati

PDF fails Kopējais publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītās līgumcenas 2014.gadā (dati uz 14.01.2015.)
PDF fails Kopējais rezultātu paziņojumu skaits un publikācijās norādītās līgumcenas pēc iepirkuma veida 2014.gadā (dati uz 14.01.2015.)

Publisko iepirkumu likums

Publikāciju statistika par 2015. gada 3. ceturksni (dati uz 16.10.2015.)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015. gada 3. ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums attiecībā pret 2014. gada 3. ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena pēc iepirkumu veida (2015. gada 3. ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums pēc iepirkumu veida (attiecībā pret 2014.gada 3.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (2015.gada 3.ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums, kas sasitīts ar vides aizsardzības prasībām (attiecībā pret 2014.gada 3.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu (attiecībā pret 2014.gada 3.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā centralizēto iepirkumu skaita un kopējā līgumcenas 2015.gada 3.ceturksnī un to pieaugums  (attiecībā pret 2014.gada 3.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas virs un zem ES līgumcenu robežas dinamika
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas dinamika
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā publikācijās norādīto līgumcenu, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%)
Publikāciju statistika par 2015. gada 2. ceturksni (dati uz 17.07.2015.)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015. gada 2. ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums attiecībā pret 2014. gada 2. ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena pēc iepirkumu veida (2015.gada 2.ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums pēc iepirkumu veida (attiecībā pret 2014.gada 2.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (2015.gada 2.ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums, kas sasitīts ar vides aizsardzības prasībām (attiecībā pret 2014.gada 2.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu (attiecībā pret 2014.gada 2.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā centralizēto iepirkumu skaita un kopējā līgumcenas 2015.gada 2.ceturksnī un to pieaugums  (attiecībā pret 2014.gada 2.ceturksni)
Publikāciju statistika par 2015. gada 1. ceturksni (dati uz 17.04.2015.)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015. gada 1. ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums attiecībā pret 2014.gada 1.ceturksni
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena pēc iepirkumu veida (2015. gada 1. ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums pēc iepirkumu veida (attiecībā pret 2014. gada 1. ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (1.ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums, kas saistīts ar vides aizsardzības prasībām (attiecībā pret 2014.gada 1.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu (attiecībā pret 2014.gada 1.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne PIL publikācijās norādīto līgumcenu un procentu sadalījums pēc CPV kodiem, kas saistīts ar vides aizsardzības prasībām (2015.gada 1.ceturksnis)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

Publikāciju statistika par 2015. gada 3. ceturksni (dati uz 16.10.2015)
Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015. gada 3. ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena pēc iepirkumu veida (2015. gada 3. ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcenas pieaugums (attiecībā pret 2015.gada 3.ceturksni)

Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums pēc iepirkuma veida (attiecībā pret 2014.gada 3.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne SPSIL publikāciju un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (2015.gada 3.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu (attiecībā pret 2014.gada 3.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas [ieaugums, kas sasitīts ar vides aizsardzības prasībām (attiecībā pret 2014.gada 3.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas dinamika
Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publikācijās norādītās līgumcenu, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%)
Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita, vides prasību unES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%)
Publikāciju statistika par 2015. gada 2. ceturksni (dati uz 17.07.2015)
Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015. gada 2. ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (2015. gada 2. ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena pēc iepirkumu veida (2015.gada 2.ceturksnis)

Acrobat Reader datneExcel datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums (attiecībā pret 2014.gada 2.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pēc iepirkuma veida (attiecībā pret 2014.gada 2.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas [ieaugums, kas sasitīts ar vides aizsardzības prasībām (attiecībā pret 2014.gada 2.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu (attiecībā pret 2014.gada 2.ceturksni)
Publikāciju statistika par 2015. gada 1. ceturksni (dati uz 17.04.2015)
Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015. gada 1. ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (2015. gada 1. ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena pēc iepirkumu veida (2015. gada 1. ceturksnis)
Acrobat Reader datneExcel datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums (attiecībā pret 2014. gada 1. ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pēc iepirkuma veida (attiecībā pret 2014. gada 1. ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums, kas saistīts ar vides aizsardzības prasībām (attiecībā pret 2014.gada 1.ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu (attiecībā pret 2014.gada 1.ceturksni)

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

Publikāciju statistika par 2015. gada 3. ceturksni (dati uz 16.10.2015)
Acrobat Reader datneExcel datne Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015. gada 3. ceturksni)
Acrobat Reader datneExcel datne Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums attiecībā pret 2014.gada 3. ceturksni
Acrobat Reader datneExcel datne Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas dinamika
Publikāciju statistika par 2015. gada 2. ceturksni (dati uz 17.07.2015)
Acrobat Reader datneExcel datne Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015. gada 2. ceturksni)
Acrobat Reader datne Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums attiecībā pret 2014.gada 2. ceturksni
Publikāciju statistika par 2015. gada 1. ceturksni (dati uz 17.04.2015)
Acrobat Reader datneExcel datne Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015.gada 1. ceturksnis)

Ministru kabineta noteikumi Nr.673 “Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem”

Pārskatu kopsavilkums par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem (dati uz 16.10.2015)
Acrobat Reader datneAcrobat Reader datneExcel datne Pārskatu kopsavilkums par noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem (2015. gada 3. ceturksnis)
Pārskatu kopsavilkums par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem (dati uz 17.07.2015)
Acrobat Reader datneAcrobat Reader datne Pārskatu kopsavilkums par noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem (2015. gada 2. ceturksnis)
Pārskatu kopsavilkums par vides kritēriju piemērošanu noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem (dati uz 17.04.2015)
Acrobat Reader datne Pārskatu kopsavilkums par noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem (2015. gada 1. ceturksnis)

Ministru kabineta noteikumi Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

Publikāciju statistika par 2015. gada 3. ceturksni (dati uz 16.10.2015.)
Acrobat Reader datneExcel datne

  Ministru kabineta noteikumu Nr.299 kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015. gada 3. ceturksni)

Acrobat Reader datneExcel datne

  Ministru kabineta noteikumu Nr.299 kārtībā publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums attiecībā pret 2014.gada 3. ceturksni

Acrobat Reader datneExcel datne

  Pasūtītāju finansēto projektu publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas dinamika

Publikāciju statistika par 2015. gada 2. ceturksni (dati uz 17.07.2015.)
Acrobat Reader datneExcel datne

  Ministru kabineta noteikumu Nr.299 kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015. gada 2. ceturksni)

Acrobat Reader datne Ministru kabineta noteikumu Nr.299 kārtībā publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums attiecībā pret 2014.gada 2. ceturksni

Publikāciju statistika par 2015. gada 1. ceturksni (dati uz 17.04.2015.)

Acrobat Reader datneExcel datne

Ministru kabineta noteikumu Nr.299 kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015. gada 1. ceturksni)

 

UZ AUGŠU