izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Kontaktinformācija

67326719; 67326788 - pamattālrunis

67326720 - faksa numurs, uz kuru jāsūta vēstules un sūdzības

pasts(at)iub.gov.lv - kopējā e-pasta adrese, uz kuru jāsūta vēstules un sūdzības

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese)

 

atbalsts(at)iub.gov.lv - e-pasta adrese Publikāciju vadības sistēmas (PVS) atbalsta sniegšanai

datuspecialists(at)iub.gov.lv - e-pasta adrese saziņai ar Iepirkumu uzraudzības biroja datu aizsardzības speciālistu

parkapumi(at)iub.gov.lv - e-pasta adrese ziņojumiem par iespējamiem administratīvajiem pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā un saziņai administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros

apmacibas(at)iub.gov.lv - e-pasta adrese saziņai par Iepirkumu uzraudzības biroja piedāvātajām apmācībām

Kā veikt depozīta maksājumu

 

Zvanot Iepirkumu uzraudzības biroja speciālistiem (darba dienās no 9.00 līdz 16.00), lūdzam ņemt vērā, ka:

  • Tiesību aktu piemērošanas departamenta speciālisti sniedz konsultācijas par iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu - par iepirkumu plānošanu, organizēšanu, problēmsituāciju risināšanu un saistītiem jautājumiem.
  • Informācijas departamenta speciālisti sniedz informāciju par sludinājumu veidlapu un statistikas veidlapu aizpildīšanu un saistītiem jautājumiem (par finansējuma saņēmēju tiesību aktu piemērošanas skaidrošanu lūdzam sazināties ar Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļu (http://fm.gov.lv/lv/kontakti/kontakti/), Lauku atbalsta dienestu (http://lad.gov.lv/lv/ vai 67095000) vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (http://liaa.gov.lv/lv/klientu-apakalposana vai 67039499)).
  • Juridiskā departamenta speciālisti sniedz informāciju par iesniegumu iesniegšanas kārtību un izskatīšanas norisi.
  • Kontroles departamenta speciālisti sniedz informāciju par kontroles kārtībā veiktajām pārbaudēm attiecībā uz iepirkuma procedūru atbilstību iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

     
Struktūrvienības un amata nosaukums Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Vadītāja Dace Gaile 67326719 Dace.Gaile(at)iub.gov.lv
Finanšu-administratīvās daļas lietvede Laura Boče 67326788 Laura.Boce(at)iub.gov.lv
Finanšu-administratīvās daļas lietvede Iveta Bodniece 67326719 Iveta.Bodniece(at)iub.gov.lv
Tiesību aktu piemērošanas departaments
Direktore Agnese Irmeja 67326701 Agnese.Irmeja(at)iub.gov.lv
Direktores vietniece Signe Muceniece 67326698 Signe.Muceniece(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Elīna Virtmane 67326796 Elina.Virtmane(at)iub.gov.lv
Vecākā referente - juriste Līga Jaunozola 67326694 Liga.Jaunozola(at)iub.gov.lv
Vecākā referente - juriste Sintija Deksne 66931496 Sintija.Deksne(at)iub.gov.lv
Vecākā referente - juriste Agrita Medzvecka 67326704 Agrita.Medzvecka(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Annija Krama 67509725 Annija.Krama(at)iub.gov.lv
Vecākā referente - juriste Ilona Skangale 66047599 Ilona.Skangale(at)iub.gov.lv
Juridiskais departaments
Vadītājas vietniece, departamenta direktore Evija Mugina 67326711 Evija.Mugina(at)iub.gov.lv
Direktores vietniece Monta Oga 67326789 Monta.Oga(at)iub.gov.lv
Vecākais referents - jurists Otto Daugulis 66931497 Otto.Daugulis(at)iub.gov.lv
Vecākais referents - jurists Ralfs Matuks 67326695 Ralfs.Matuks(at)iub.gov.lv
Vecākais referents - jurists Andris Kaņeps 67326713 Andris.Kaneps(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Daiga Magone 67326795 Daiga.Magone(at)iub.gov.lv
Vecākā eksperte Antra Virkava 67326794 Antra.Virkava(at)iub.gov.lv
Vecākā referente - juriste Dita Paura 67326715 Dita.Paura(at)iub.gov.lv
Vecākā referente - juriste Kristīne Lapiņa 67326792 Kristine.Lapina(at)iub.gov.lv
Vecākais referents - jurists Jānis Mednis 67509728 Janis.Mednis(at)iub.gov.lv
Informācijas departaments
Direktore Evija Mozga 67326693 Evija.Mozga(at)iub.gov.lv
Direktores vietniece Baiba Ruķere-Lenkeviča 67326709 Baiba.Rukere-Lenkevica(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Linda Spurķe 67326710 Linda.Spurke(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Renāte Kundziņa 67326708 Renate.Kundzina(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Marika Vizule 67326706 Marika.Vizule(at)iub.gov.lv
Vadošais informācijas sistēmu administrators Jānis Jansons 67326690 Janis.Jansons(at)iub.gov.lv
Informācijas sistēmu administrators Dāvis Salenieks 67326707 Davis.Salenieks(at)iub.gov.lv
Kontroles departaments
Direktore Agnese Caune 67326697 Agnese.Caune(at)iub.gov.lv
Direktores vietniece Liene Jaunroze 67509721 Liene.Jaunroze(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Evija Rubene 67326696 Evija.Rubene(at)iub.gov.lv
Vecākais referents Ivars Ozols 67326714 Ivars.Ozols(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Līga Atme 66931498 Liga.Atme(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Ieva Celma 67326703 Ieva.Celma(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Aleksandra Rizojeva-Silava 67509720 Aleksandra.Rizojeva-Silava(at)iub.gov.lv
Vecākais referents Voldemārs Gailis 67509723 Voldemars.Gailis(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Lāsma Grīnvalde 66047596 Lasma.Grinvalde(at)iub.gov.lv
Administratīvo sodu departaments
Departamenta direktore Dace Ozola 67323156 Dace.Ozola(at)iub.gov.lv
Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļa
Departamenta direktores vietniece, nodaļas vadītāja Ieva Mortukāne 66047597 Ieva.Mortukane(at)iub.gov.lv
Vecākā inspektore Zane Kovale 67326712 Zane.Kovale(at)iub.gov.lv
Vecākā inspektore Linda Šteinberga 66100903 Linda.Steinberga(at)iub.gov.lv
Vecākais inspektors Salvis Bukans 67326691 Salvis.Bukans(at)iub.gov.lv
Vecākā inspektore Kristīne Andrukele 66047595 Kristine.Andrukele(at)iub.gov.lv
Vecākā inspektore Inese Petrošjus 66047598 Inese.Petrosjus(at)iub.gov.lv
Vecākais inspektors Aleksandrs Anšons 67326716 Aleksandrs.Ansons(at)iub.gov.lv
Vecākā inspektore Ilga Ņikuļina 67326699 Ilga.Nikulina(at)iub.gov.lv
Biroja administrācija
Finanšu-administratīvās daļas vadītāja Zane Vīksne 67509722 Zane.Viksne(at)iub.gov.lv
Finanšu-administratīvās daļas finansiste Inese Rubīne 67326717 Inese.Rubine(at)iub.gov.lv
Finanšu-administratīvās daļas eksperts saimnieciskā nodrošinājuma jautājumos Arnis Mortukāns 67326718 Arnis.Mortukans(at)iub.gov.lv
Personāla speciāliste Linda Katlapa 67326702 Linda.Katlapa(at)iub.gov.lv

 

UZ AUGŠU