izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Notika seminārs Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem

2011.gada 8.decembrī notika Iepirkumu uzraudzības biroja Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem rīkotais seminārs “Problēmas Eiropas Savienības fondu ietvaros rīkotajos iepirkumos (Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums)”. Seminārā tika iekļautas šādas tēmas: pirmspārbaudēs biežāk konstatētie pārkāpumi; Publisko iepirkumu likuma 8.prim pantam atbilstošo iepirkumu un “B” daļas pakalpojumu iepirkumu rīkošana; Iepirkumu plānošana, prasību izvirzīšana un piedāvājumu vērtēšana publisko iepirkumu procedūrās, izslēgšanas noteikumu piemērošana.

 

Acrobat Reader fails

Pirmspārbaudēs konstatētie pārkāpumi – A.Briška, Iepirkumu uzraudzības birojs

Acrobat Reader fails

IT iepirkumu problemātika – A.Lapiņš, Iepirkumu uzraudzības birojs

Acrobat Reader fails Acrobat Reader fails

PIL 8¹ panta, B daļas iepirkumu un sarunu procedūru piemērošanas specifika – A.Bigača, Iepirkumu uzraudzības birojs

Acrobat Reader fails

Iepirkumu plānošana, “zemsliekšņu” iepirkumi, kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikum – D.Gaile, Iepirkumu uzraudzības birojs

UZ AUGŠU