izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Notika seminārs Eiropas Savienības fondu atbildīgo un sadarbības iestāžu pārstāvjiem

2011.gada 24.novembrī notika Iepirkumu uzraudzības biroja Eiropas Savienības fondu atbildīgo un sadarbības iestāžu pārstāvjiem rīkotais seminārs “Eiropas Savienības fondu ietvaros rīkoto publisko iepirkumu pārbaudes”. Seminārā tika iekļautas šādas tēmas: jautājumi saistībā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādāto metodiku pirmspārbaužu veikšanai ES fondu atbildīgajām un sadarbības iestādēm; pirmspārbaudēs biežāk konstatētie pārkāpumi; Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantam atbilstošo iepirkumu un “B” daļas pakalpojumu iepirkumu rīkošana; Iepirkumu plānošana, prasību izvirzīšana un piedāvājumu vērtēšana publisko iepirkumu procedūrās.


Acrobat Reader fails

Iepirkumu plānošana, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju „zemsliekšņu” iepirkumu vadlīnijas – D.Gaile, Iepirkumu uzraudzības birojs

Acrobat Reader fails

Informācijas tehnoloģiju un sistēmu iepirkumi – A.Lapiņš, Iepirkumu uzraudzības birojs

Acrobat Reader fails

Publisko iepirkumu likuma 8prim panta un B daļas iepirkumu specifika – A.Bigača, Iepirkumu uzraudzības birojs

Acrobat Reader fails

Eiropas Savienības fondu ietvaros rīkoto publisko iepirkumu pirmspārbaudēs konstatētie pārkāpumi – A.Briška, Iepirkumu uzraudzības birojs

Acrobat Reader fails

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm – I.Vingre, Iepirkumu uzraudzības birojs

Eiropas Savienības fondu atbildīgās un sadarbības iestādes noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu" (saite uz noteikumiem).

UZ AUGŠU