izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Publiskās un privātās partnerības likuma kārtībā publicēto paziņojumu statistika*

 

Aktualizēts 28.01.2020. Metadati

  Pārskata periods Dati 2018. gada attiecīgā perioda dati Īpatsvars (%)
Rezultātu paziņo-jumu skaits Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN)  Rezultātu paziņo-jumu skaits Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN)  Rezultātu paziņo-jumu skaits Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 
Publiskās un privātās partnerības likums
Pavisam kopā 2019 1 676,100,000 0 0 0 0
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2019 1 676,100,000 0 0 0 0
t.sk.               
Būvdarbi 2019 0 0 0 0 0 0
Pakalpojumi 2019 1 676,100,000 0 0 0 0
Piemērojot vides aizsardzības prasības 2019 1 676,100,000 0 0 0.0 0.0
Kopējais īpatsvars, piemērojot vides aizsardzības prasības (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) 2019 100.0 100.0 0.0 0.0    
Saistībā ar norādi par ES fondiem u.c. finanšu instrumentiem 2019 0 0 0 0 0 0
Īpatsvars (%) ar norādi par ES fondiem u.c. finanšu instrumentiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu) 2019 0.0 0.0 0.0 0.0    
Norāde par centralizētu iepirkumu 2019 0 0 0 0 0 0
Kopējais īpatsvars centralizētiem iepirkumiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) 2019 0.0 0.0 0.0 0.0    

* iepirkumi ar paredzamo līgumcenu, kas ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka par to

 

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Publicēšanas datums

PPPL Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību.* Metadati Gads 10.01.2020.
PPPL Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu* Gads 30.01.2019.
PPPL Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas* Gads 30.01.2019.

 

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika

UZ AUGŠU