izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

NUTS kods

NUTS kods ir apstiprināts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 (2003.gada 26.maijs) “Par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi” ar grozījumiem.

NUTS kods ir izmantojams iepirkumu paziņojumos. NUTS kods atbilstoši piegādes, pakalpojumu sniegšanas vai būvdarbu izpildes vietai norādāms

 • LV00 - līguma izpilde visā Latvijas teritorijā;
 • LV003 - līguma izpilde Kurzemes reģionā;
 • LV005 - līguma izpilde Latgales reģionā;
 • LV006 - līguma izpilde Rīgas teritorijā;
 • LV007 - līguma izpilde Pierīgas teritorijā;
 • LV008 - līguma izpilde Vidzemes reģionā;
 • LV009 - līguma izpilde Zemgales reģionā;
 • LVZ, LVZZ vai LVZZZ – līguma izpilde ārpusreģiona teritorijā, ko veido ekonomiskās teritorijas daļas, kuras nevar pievienot noteiktam reģionam (gaisa telpa, teritoriālie ūdeņi un kontinentālais šelfs, teritoriālie anklāvi, jo īpaši vēstniecības, konsulāti un militārās bāzes, kā arī naftas, dabasgāzes u.c. resursu atradnes starptautiskos ūdeņos, ko izmanto attiecīgajā teritorijā reģistrēti uzņēmumi).

Rezultātu paziņojumos, norādot informāciju par pretendentu, kandidātu un uzvarējušo pretendentu valstspiederību, tiek automatizēti norādīts attiecīgajai valstij atbilstošais NUTS kods:

 • Eiropas Savienības dalībvalstīm: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK;
 • Eiropas Ekonomikas kopienas valstīm: AL, ME, MK, RS, TR;
 • Eiropas Ekonomikas zonas valstīm: IS, LI, NO;
 • citām valstīm: 00.

NUTS kodus iedala trijos līmeņos atkarībā no iedzīvotāju skaita:

 • 1.līmenis – triju zīmju kods (LV0; LVZ) - 3 000 000 – 7 000 000 iedzīvotāju;
 • 2.līmenis – četru zīmju kods (LV00; LVZZ) - 800 000 – 3 000 000 iedzīvotāju;
 • 3.līmenis – piecu zīmju kods – 150 000 – 800 000 iedzīvotāju.

   
MS Excel fails 10.04.2014
NUTS kodu piešķiršana pa novadiem
MS Excel fails 10.04.2014 NUTS codes and local administrative units
UZ AUGŠU