izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Klasifikācija

Kopējā iepirkuma vārdnīca (Common Procurement Vocabulary - CPV) jeb CPV nomenklatūras klasifikators

Kas ir CPV nomenklatūras klasifikators

CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) nomenklatūras klasifikators, kurš noteikts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 213/2008 (2007. gada 28. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu. CPV nomenklatūra piemērojama publiskajam iepirkumam, lai standartizētu norādes, kuras izmanto līgumslēdzējas iestādes sava iepirkuma priekšmeta norādīšanai.
 
CPV sastāv no:
 1. CPV galvenās vārdnīcas,
 2. CPV papildvārdnīcas.

CPV kods norāda iepirkuma priekšmetu. Savukārt CPV papildvārdnīcu pielieto, ja nepieciešams norādīt paplašinātu iepirkuma priekšmeta aprakstu.

Jāņem vērā, ka CPV kods nosaka iepirkumu priekšmeta veidu:
 • preču piegādei atbilst CPV kodi, kuriem pirmie 2 cipari mazāki par 45 (kodi no 03xxxxxx-x līdz 44xxxxxx-x) un CPV kodi, kuriem pirmie 2 cipari ir 48 (48xxxxxx-x);
 • būvdarbiem atbilst CPV kodi, kas sākas ar 45 (45xxxxxx-x);
 • pakalpojumiem atbilst visi pārējie CPV kodi (no 50xxxxxx-x līdz 98xxxxxx-x).
   
Ņemot vērā Regulā (EK) Nr. 213/2008 noteikto, norādām, ka ne CPV kods, ne CPV papildu kods nesniedz precīzu informāciju par pasūtītājam nepieciešamo iepirkuma priekšmetu vai tā tehnisko specifikāciju. Šie kodi sniedz vispārīgu norādi par iepirkuma priekšmetu, kura jāietver sludinājuma veidlapā un iepirkuma dokumentācijā.

CPV koda piemērošana

Pasūtītājam, organizējot iepirkumu, jāizvērtē, kurš no CPV kodiem precīzāk raksturo iepirkuma priekšmetu un tas jāpiemēro. Būtiski ir atrast CPV kodu, kurš cik vien iespējams precīzi atbilst paredzamajam iepirkuma priekšmetam. Lai gan dažos gadījumos varētu izvēlēties vairākus CPV kodus, ir svarīgi, lai tiktu piemērots viens CPV kods, kura nosaukumu norāda veidlapā. Ja precizitātes pakāpe nav pietiekama, pasūtītājam jāmeklē CPV vispārīgajā kategorijā, t.i., tajā, kura tiek uzskatīta par galveno un tai ir vairākas nulles, piemēram: “Izglītības un mācību pakalpojumi” (CPV kods: 80000000-4) vai “Veselības un sociālie pakalpojumi” (CPV kods: 85000000-9) u.tml.
Norādām, ka CPV klasifikators ir paredzēts precīzai un starptautiski saprotamai iepirkuma priekšmeta nosaukuma kodēšanai, nevis kā pamatojums līdzīgu preču, pakalpojumu vai būvdarbu identificēšanai, lai noteiktu paredzamo līgumcenu.
 
Vienā iepirkumā apvieno līdzīgas preces, pakalpojumus vai būvdarbus. Lai gan terminam “līdzīgas preces”, „līdzīgi pakalpojumi” vai „līdzīgi būvdarbi” nav vienotas definīcijas, uzskatām, ka līdzīgus iepirkuma priekšmetus raksturo šādi kritēriji:
 • vai iepirkumi apmierina vienu vajadzību,
 • vai tiem ir viens funkcionālais mērķis, 
 • vai ir viens un tas pats piegādātāju, pakalpojuma sniedzēju vai būvdarbu veicēju loks, 
 • jāņem vērā budžetā piešķirto līdzekļu izlietošanas mērķis, 
 • kā arī tas, vai iepirkumi nepieciešami vienlaikus.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pasūtītājs katrā konkrētā gadījumā izvērtē, vai nepieciešamo preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkums jāorganizē vienas procedūras ietvaros vai arī tie nav uzskatāmi par līdzīgiem iepirkuma priekšmetiem un par tiem var organizēt atsevišķas iepirkuma procedūras.
Piemērs: ja pasūtītājam ir nepieciešamas lodīšu pildspalvas (CPV kods: 30192121-5), papīra saspraužu (CPV kods: 30197220-4) un piezīmju papīra (CPV kods: 30199720-3) piegāde, neatkarīgi no tā, ka CPV kodi šīm precēm ir atšķirīgi, minēto preču iepirkumu organizē vienas procedūras ietvaros, jo šīs preces ir līdzīgas jeb viena veida preces – kancelejas preces, tām ir viens funkcionālais mērķis, piegādātāju loks.
UZ AUGŠU