izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Semināri 2012-2016

2016.gada nogalē VARAM organizēja reģionālo semināru ciklu "Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana pašvaldību publiskajos iepirkumos", kurā piedalījās arī IUB pārstāvji.

Prezentācijas un videoieraksts pieejams VARAM tīmekļvietnē

Iepirkumu uzraudzības birojs Tehniskās palīdzības ietveros 2016.gada 16. un 25.novembrī rīkoja seminārus “Publisko iepirkumu regulējuma un prakses aktualitātes

Prezentācijas

Latvijas Vides investīciju fonds (LVIF) ar semināru 19.oktobrī noslēdza programmas Intelligent Energy Europe finansētu projektu PRIMES. Projekta PRIMES mērķis bija veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) principa ieviešanā, pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādos zaļā publiskā iepirkuma sektoros

Prezentācijas

2016.gada 22.septembrī notika Ekonomikas ministrijas rīkotais informatīvais seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu ES fondu programmā „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās

Video un prezentācija

2016.gada 16.jūnijā Latvijas pašvaldību savienība (LPS) Uzņēmējdarbības atbalsta tīkla ietvaros  organizēja videokonferenci, kas veltīta jaunumiem publisko iepirkumu jomā

Videoieraksts un prezentācijas

Iepirkumu uzraudzības birojs 2016.gada 31.maijā rīkoja semināru "Saimnieciski visizdevgākā piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšana publiskajos iepirkumos"

Prezentācijas

Iepirkumu uzraudzības birojs 2015.gada 2.decembrī pasūtītājiem, kas apgūst ES fondu finansējumu, rīkoja semināru “Publisko iepirkumu regulējuma un prakses aktualitātes

Prezentācijas

Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbībā ar Auto Asociāciju un Latvijas autonomu asociāciju 2015.gada 24.septembrī rīkoja semināru par aktualitātēm auto jomas iepirkumos

Prezentācijas

Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu 2015.gada 25.augustā rīkoja semināru par aktuālajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā

Prezentācijas

Iepirkumu uzraudzības birojs 2015.gada 31.martā sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju rīkoja "Zaļais publiskais iepirkums"

Prezentācijas

Iepirkumu uzraudzības birojs 2014.gada 7. un 12.novembrī rīkoja semināru “Publisko iepirkumu regulējuma un prakses aktualitātes

Prezentācijas

2014.gada septembrī un oktobrī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju, SIA "Latvijas lauku izglītības un konsultāciju centru" un Latvijas Pašvaldību savienību organizēja 8 semināru ciklu "Publiskie iepirkumu pārtikas jomā"

Prezentācijas

Iepirkumu uzraudzības birojs 2014.gada 13. februārī organizēja Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotās Nozaru ekspertu konsultatīvās padomes sanāksmi, kurā notika diskusijas par aktuāliem jautājumiem publiskajos iepirkumos

Prezentācijas

Iepirkumu uzraudzības birojs 2013.gada 29.novembrī pasūtītājiem, kas apgūst ES fondu finansējumu, rīkoja semināru “Publisko iepirkumu regulējuma un prakses aktualitātes

Prezentācijas

Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu 2013. gada 21. augustā rīkoja semināru „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, lai informētu par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā un grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Prezentācijas

Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbībā ar Iekšlietu ministriju 2012.gada 11.novembrī organizēja semināru “Publiskie iepirkumi – problēmas un aktualitātes

Prezentācijas

Iepirkumu uzraudzības birojs 2012.gada 7.novembrī pasūtītājiem, kas apgūst ES fondu finansējumu, rīkoja semināru “Publiskie iepirkumi Eiropas Savienības fondu projektos – problēmas un aktualitātes

Prezentācijas

2012.gada 26.septembrī notika Iepirkumu uzraudzības biroja Eiropas Savienības fondu atbildīgo un sadarbības iestāžu pārstāvjiem rīkotais seminārs “Publiskie iepirkumi Eiropas Savienības fondu projektos – problēmas un aktualitātes

Prezentācijas

2012.gada 5.jūlijā notika Iepirkumu uzraudzības biroja sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju organizētais seminārs “Informācijas tehnoloģiju iepirkumi – problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos

Prezentācijas

Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbībā ar Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociāciju 2012.gada 29.martā organizēja semināru “Automašīnu iepirkumi - problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos”. Seminārā uzstājās gan auto nozares pārstāvji, gan pasūtītāji, gan arī Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvji. Semināra mērķis veicināt izpratni par Automašīnu iepirkumiem, kā arī, kopīgi izanalizējot esošās problēmas, meklēt risinājumus un sniegt ieteikumus

Prezentācijas

UZ AUGŠU