izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Kontaktinformācija

67326719; 67326788 - pamattālrunis

67326720 - faksa numurs, uz kuru jāsūta vēstules un sūdzības

pasts(at)iub.gov.lv - kopējā e-pasta adrese, uz kuru jāsūta vēstules un sūdzības

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese) Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese), sūtījumiem tikai no savas oficiālās e-adreses.  

 

atbalsts(at)iub.gov.lv - e-pasta adrese Publikāciju vadības sistēmas (PVS) atbalsta sniegšanai

datuspecialists(at)iub.gov.lv - e-pasta adrese saziņai ar Iepirkumu uzraudzības biroja datu aizsardzības speciālistu

parkapumi(at)iub.gov.lv - e-pasta adrese ziņojumiem par iespējamiem administratīvajiem pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā, saziņai administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros un trauksmes cēlēju ziņojumiem

apmacibas(at)iub.gov.lv - e-pasta adrese saziņai par Iepirkumu uzraudzības biroja piedāvātajām apmācībām

Kā veikt depozīta maksājumu

 

Zvanot Iepirkumu uzraudzības biroja speciālistiem (Tiesību aktu piemērošanas departaments sniedz telefonkonsultācijas darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00), lūdzam ņemt vērā, ka:

  • Tiesību aktu piemērošanas departamenta speciālisti sniedz konsultācijas par iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu - par iepirkumu plānošanu, organizēšanu, problēmsituāciju risināšanu un saistītiem jautājumiem.
  • Informācijas departamenta speciālisti sniedz informāciju par sludinājumu veidlapu un statistikas veidlapu aizpildīšanu un saistītiem jautājumiem (par finansējuma saņēmēju tiesību aktu piemērošanas skaidrošanu lūdzam sazināties ar Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļu (http://fm.gov.lv/lv/kontakti/kontakti/), Lauku atbalsta dienestu (http://www.lad.gov.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-punkti/ vai 67095000) vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (http://liaa.gov.lv/lv/klientu-apakalposana vai 67039499)).
  • Juridiskā departamenta speciālisti sniedz informāciju par iesniegumu iesniegšanas kārtību un izskatīšanas norisi.
  • Kontroles departamenta speciālisti sniedz informāciju par kontroles kārtībā veiktajām pārbaudēm attiecībā uz iepirkuma procedūru atbilstību iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

     
Struktūrvienības un amata nosaukums Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Vadītāja Dace Gaile 67326719 Dace.Gaile(at)iub.gov.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Samanta Krieva

67326793, 27300818

Samanta.Krieva(at)iub.gov.lv
Finanšu-administratīvās daļas lietvede Laura Boče 67326788 Laura.Boce(at)iub.gov.lv
Finanšu-administratīvās daļas lietvede Iveta Bodniece 67326719 Iveta.Bodniece(at)iub.gov.lv

Tiesību aktu piemērošanas departaments

telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500

Direktore Monta Oga 67326701 Monta.Oga(at)iub.gov.lv
Direktores vietniece Signe Muceniece 67326698 Signe.Muceniece(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Elīna Virtmane 67326796 Elina.Virtmane(at)iub.gov.lv
Vecākā referente - juriste Līga Jaunozola 67326694 Liga.Jaunozola(at)iub.gov.lv
Vecākā referente - juriste Sintija Deksne 66931496 Sintija.Deksne(at)iub.gov.lv
Vecākā referente - juriste Ilona Skangale 66047599 Ilona.Skangale(at)iub.gov.lv
Vecākais referents Ivars Dubovskis 67509725 Ivars.Dubovskis(at)iub.gov.lv
Vecākais referents - jurists Linards Šveklis   Linards.Sveklis(at)iub.gov.lv
Juridiskais departaments
Vadītājas vietniece, Direktore Evija Mugina 67326711 Evija.Mugina(at)iub.gov.lv
Direktores vietniece Agnese Irmeja 67326789 Agnese.Irmeja(at)iub.gov.lv
Vecākais referents - jurists Ralfs Matuks 67326695 Ralfs.Matuks(at)iub.gov.lv
Vecākais referents - jurists Andris Kaņeps 67326713 Andris.Kaneps(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Daiga Magone 67326795 Daiga.Magone(at)iub.gov.lv
Vecākā eksperte Antra Virkava 67326794 Antra.Virkava(at)iub.gov.lv
Vecākā referente - juriste Dita Paura 67326715 Dita.Paura(at)iub.gov.lv
Vecākais referents - jurists Jānis Mednis 67509728 Janis.Mednis(at)iub.gov.lv
Vecākā referente - juriste Agrita Medzvecka 66931497 Agrita.Medzvecka(at)iub.gov.lv
Informācijas departaments
Direktore Evija Mozga 67326693 Evija.Mozga(at)iub.gov.lv
Direktores vietniece Baiba Ruķere-Lenkeviča 67326709 Baiba.Rukere-Lenkevica(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Linda Spurķe 67326710 Linda.Spurke(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Renāte Kundziņa 67326708 Renate.Kundzina(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Marika Vizule 67326706 Marika.Vizule(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Inese Balode 67509727 Inese.Balode(at)iub.gov.lv
Vadošais informācijas sistēmu administrators Jānis Jansons 67326690 Janis.Jansons(at)iub.gov.lv
Informācijas sistēmu administrators Dāvis Salenieks 67326707 Davis.Salenieks(at)iub.gov.lv
Kontroles departaments
Direktore Inta Vingre 67326697 Inta.Vingre(at)iub.gov.lv
Direktores vietniece Evija Rubene 67326696 Evija.Rubene(at)iub.gov.lv
Vecākais referents Ivars Ozols 67326714 Ivars.Ozols(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Līga Atme 67326692 Liga.Atme(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Ieva Celma 67326703 Ieva.Celma(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Aleksandra Rizojeva-Silava 67509720 Aleksandra.Rizojeva-Silava(at)iub.gov.lv
Vecākais referents Voldemārs Gailis 67509723 Voldemars.Gailis(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Lāsma Grīnvalde 66047596 Lasma.Grinvalde(at)iub.gov.lv
Vecākais referents Kaspars Jonikāns 67509726 Kaspars.Jonikans(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Elīna Ozola 67509721 Elina.Ozola(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Līga Gavariņa 67509729 Liga.Gavarina(at)iub.gov.lv
Vecākā referente Violeta Jegorova 67509724 Violeta.Jegorova(at)iub.gov.lv
Administratīvo sodu departaments
Direktore Dace Ozola 67323156 Dace.Ozola(at)iub.gov.lv
Juriskonsulte Līga Beldava-Sauka 67326790 Liga.Beldava-Sauka(at)iub.gov.lv
Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļa
Direktores vietniece, nodaļas vadītāja Ieva Mortukāne 66047597 Ieva.Mortukane(at)iub.gov.lv
Vecākā inspektore Zane Kovale 67326712 Zane.Kovale(at)iub.gov.lv
Vecākā inspektore Linda Šteinberga 66100903 Linda.Steinberga(at)iub.gov.lv
Vecākā inspektore Kristīne Andrukele 66047595 Kristine.Andrukele(at)iub.gov.lv
Vecākais inspektors Aleksandrs Anšons 67326716 Aleksandrs.Ansons(at)iub.gov.lv
Vecākā inspektore Ilga Ņikuļina 67326699 Ilga.Nikulina(at)iub.gov.lv
Vecākais inspektors Renārs Briedis 66047598 Renars.Briedis(at)iub.gov.lv
Vecākā inspektore Līga Didriķe   Liga.Didrike(at)iub.gov.lv
Biroja administrācija
Finanšu-administratīvās daļas vadītāja Zane Vīksne 67509722 Zane.Viksne(at)iub.gov.lv
Finanšu-administratīvās daļas finansiste Inese Rubīne 67326717 Inese.Rubine(at)iub.gov.lv
Finanšu-administratīvās daļas eksperts saimnieciskā nodrošinājuma jautājumos Arnis Mortukāns 67326718 Arnis.Mortukans(at)iub.gov.lv
Personāla speciāliste Linda Katlapa 67326702 Linda.Katlapa(at)iub.gov.lv

 

UZ AUGŠU