Sadaļā apkopota noderīga informācija un iepirkumu vadlīnijas, kas palīdz pasūtītājiem iepirkumu veikšanā un piegādātājiem piedalīties tajos.

Skaidrojumi un ieteikumi

Sadaļā pieejami skaidrojumi par publisko iepirkumu likumuvides normu piemērošanu
Skatīt vairāk

E-mācības

Sadaļā pieejami tiešsaistes apmācību materiāli
Skatīt vairāk

Augstākās tiesas prakse

Sadaļā publicēts Augstākās tiesas prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās
Skatīt vairāk

Eiropas Savienības Tiesas spriedumi

Sadaļā apkopoti Eiropas Savienības Tiesas (līdz Lisabonas līguma noslēgšanai – Eiropas Kopienu Tiesa) prakse publisko iepirkumu jomā
Skatīt vairāk

Prakses piemēri (iepirkuma dokumentācija)

Sadaļā publicēti prakses piemēri - iepirkuma procedūras dokumentācija
Skatīt vairāk

Semināri

Sadaļā pieejams semināru apkopojums ar prezentācijām un videoierakstiem
Skatīt vairāk

atbilstoši Publisko iepirkumu likumam:

 

22.01.2016.-

31.12.2017.

01.01.2018.-

31.12.2019.

01.01.2020.
piegādes un pakalpojumi 135 000 euro 144 000 euro 139 000 euro
būvdarbi 5 225 000 euro 5 548 000 euro 5 350 000 euro

atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam:

  22.01.2016.-

31.12.2017.
01.01.2018.-

31.12.2019.
01.01.2020.
piegādes un pakalpojumi 418 000 euro 443 000 euro 428 000 euro
būvdarbi 5 225 000 euro 5 548 000 euro 5 350 000 euro

atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam:

  22.01.2016.-

31.12.2017.
01.01.2018.-

31.12.2019.
01.01.2020.
piegādes un pakalpojumi 418 000 euro 443 000 euro 428 000 euro
būvdarbi 5 225 000 euro 5 548 000 euro 5 350 000 euro

Iepirkumu līgumcenu pārskatīšana tiek veikta reizi divos gados, ievērojot Pasaules tirdzniecības organizācijas nolīgumā par valsts iepirkumu, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 2004/24/EK un 2004/25/EK, kā arī Publisko iepirkumu likuma 12.pantā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 15.pantā noteikto.