Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka no 2015. gada februāra ir jauna oficiālās statistikas veidlapu iesniegšanas kārtība.

Visiem Publikāciju vadības sistēmas (PVS) reģistrētiem lietotājiem ir iespēja sagatavot un iesniegt oficiālās statistikas veidlapas elektroniskā veidā PVS ietvaros sadaļā „Statistikas pārskatu iesniegšana”

1-PIL „Publisko iepirkumu gada pārskats”;

2-SPSIL „Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem”;

3-ADJIL „Pārskats par pasūtītāju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā”;

4-ADJIL/SPSIL „Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības jomā”;


5-PPPL „Pārskats par koncesijas līgumiem”.

Atgādinām, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un pasūtītājiem, kuri 2022. gadā piemērojuši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, līdz 2023. gada 1. martam ir elektroniski jāiesniedz iepirkumu gada pārskati par 2022. gadā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem vai vispārīgām vienošanām. Savukārt Publisko iepirkumu likuma subjektiem un publiskajiem partneriem vai to pārstāvjiem pārskati par 2022. gadā veiktajiem iepirkumiem un noslēgtajiem koncesijas līgumiem jāiesniedz līdz 2023. gada 3. aprīlim.

Tie pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuri nav reģistrējušies PVS, lūdzu, savlaicīgi reģistrējiet savu iestādi PVS sadaļā „Iestādes reģistrācija (PIL, SPS, ADJIL)”, jo aizpildītais pieteikums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu (nosūtot uz e-adresi vai e-pastu pasts@iub.gov.lv) vai jāizdrukā un parakstīts un apzīmogots tā oriģināls jānosūta Iepirkumu uzraudzības birojam pa pastu uz adresi Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919. Pieteikums tiek apstrādāts triju darbdienu laikā pēc tā saņemšanas (lai paātrinātu apstrādes procesu, pieteikumu papildus var nosūtīt ieskenētā veidā uz e-adresi vai e-pastu pasts@iub.gov.lv).

Saites