Dace Gaile

Dace Gaile

Vadītāja
Dace.Gaile [at] iub.gov.lv

Vadītājas biogrāfija

 • Strādā Iepirkumu uzraudzības birojā no 2002.gada
 • 2002.gada 2.janvāris – 2005.gada novembris – Metodoloģijas departamenta direktora vietniece
 • 2005.gada novembris – 2012.gada 7.marts – Metodoloģijas departamenta direktore
 • No 2012.gada 7.marta – Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja
 • Lektore Latvijas Universitātē
 • No 2002.gada vada seminārus par publisko iepirkumu jautājumiem


Iepriekšējā darba pieredze

 • Finanšu ministrija (vecākā referente Valsts un pašvaldību pasūtījumu uzraudzības departamentā)
 • AS „Rīgas Starptautiskā autoosta” (pārvaldes referente)
 • Rūpniecības un enerģētikas ministrija (galvenā speciāliste)
 • Rīgas Politehniskais institūts (inženiere)


Izglītība

 • Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (2005), Rīgas Tehniskā universitāte
 • Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē (2003), Rīgas Tehniskā universitāte
 • Inženiera-matemātiķa kvalifikācija (1981), Rīgas Politehniskais institūts