Sadaļā apkopota noderīga informācija un iepirkumu vadlīnijas, kas palīdz pasūtītājiem iepirkumu veikšanā un piegādātājiem piedalīties tajos.

Skaidrojumi un ieteikumi

Sadaļā pieejami skaidrojumi par publisko iepirkumu likumuvides normu piemērošanu
Skatīt vairāk

E-mācības

Sadaļā pieejami tiešsaistes apmācību materiāli
Skatīt vairāk

Augstākās tiesas prakse

Sadaļā publicēts Augstākās tiesas prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās
Skatīt vairāk

Eiropas Savienības Tiesas spriedumi

Sadaļā apkopoti Eiropas Savienības Tiesas (līdz Lisabonas līguma noslēgšanai – Eiropas Kopienu Tiesa) prakse publisko iepirkumu jomā
Skatīt vairāk

Prakses piemēri

Sadaļā publicēti prakses piemēri - iepirkuma procedūras dokumentācija un prakses apkopojumi
Skatīt vairāk

Semināri

Sadaļā pieejams semināru apkopojums ar prezentācijām un videoierakstiem
Skatīt vairāk